Premio «Casa dos Poetas»

PREMIO “CELANOVA, CASA DOS POETAS”

BASES

Organiza:

Fundación Curros Enríquez (Celanova – Ourense)

Galardón:

Unha medalla de prata, obra do escultor Acisclo Manzano, que reproduce por unha cara a casa de Curros Enríquez, e pola outra cinco “C” concéntricas que simbolizan a letra pola que comenzan os lementos identificativos deste premio “Casa, Curros, Celanova, Castor e Celso”. O nome de Castor refirese a Castor Elices, poeta romántico contemporáneo de Curros, que tamén naceu en Celanova. E o de Celso, identifica, evidentemente, ó tamén poeta Celso Emilio Ferreiro.

O galardoado recibe tamén unha placa de prata ou diploma no que se recolle un resumo da acta do acordo, co fin de dar fe da concesión do premio.

No acto de entrega, o premiado asina sempre no libro de honra do premio, acostumando a deixar unha frase para o recordo.

Dotación Económica:

Non ten dotación económica

Filosofia do premio:

O premio tenta recoñecer cada ano a unha persoa ou entidade que ó longo da súa vida se ten significado especialmente por desenvolver un intenso labor a prol da cultura galega en tódalas súas facetas, ou da propia Galicia.

Datas de concesión:

Entrégase no transcurso dun acto que se celebra o primeiro domingo de setembro inmediato ó día 31 de agosto, que é a data do falecemento de Celso Emilio Ferreiro, tentando unir así, as datas finais das dúas figuras más salientables das letras de Celanova.

Xurado:

O xurado está composto exclusivamente polo Padroado da Fundación Curros Enríquez, que preside o alcalde de Celanova, en calidade de presidente de feito da Fundación, e da que forman parte representantes de diversas institucións e entidades galegas, ademais de xentes de diversos ámbitos culturais e sociais de Celanova, tendo como figura máis salientable no seu seo a do escritor orixinario de Vilanova dos Infantes, Xosé Luis Méndez Ferrín.

RELACIÓN DE GALARDOADOS

Ano Nome Actividade
1 1985 Xosé Luis Méndez Ferrín Escritor
Uxío Novoneyra Escritor
Alfredo Cid Rumbao Historiador
Ricardo Carballo Calero Escritor
2 1986 Ánxel Fole Escritor
3 1987 Xaquín Lourenzo-Xocas Etnógrafo
4 1988 Carlos Velo Cobelas Cineasta
5 1989 Xosé Neira Vilas Escritor
6 1990 Manuel María Fernández Teijeiro Poeta
7 1991 José Otero Abeledo «Laxeiro» Pintor
8 1992 Mesa para a defensa do galego en Asturias Colectivo Cultural
9 1993 Xesús Alonso Montero Profesor
10 1994 Milladoiro Músicos
11 1995 Carlos Casares Mouriño Escritor
12 1996 Manuel Colmeiro Pintor
13 1997 Isaac Díaz Pardo Polígrafo
14 1998 Francisco Fernández del Riego Xornalista – Escritor
15 1999 José Ángel Valente Poeta
16 2000 Xaime Quessada Pintor
17 2001 Luz Pozo Garza Poeta
18 2002 Xohana Torres Escritora
19 2003 Antón Tovar Bobillo Poeta
20 2004 Acisclo Manzano Escultor
21 2005 Amancio Prada Cantante
22 2006 Virxilio Pintor
23 2007 Manuel Lourenzo Escritor
24 2008 Alfonso Sobrado Palomares Xornalista
25 2009 Real Academia Galega Entidade Cultural
26 2010 Manuel Gallego Jorreto Arquitecto
27 2011 Carlos Núñez Músico
28 2012 Luís Tosar Actor
29 2013 «R» Empresa
30 2014 Manuel Rivas Escritor
31 2015 Centro Unión Orensana de la Habana Entidade Cultural
32 2016 Antonio Lourenço Fontes (Padre Fontes) Etnógrafo
33 2017 Corporación Hijos de Rivera Empresa
34 2018 Parlamento de Galicia Institución
35 2019 Isabel Blanco

1

1985

Xosé Luis Méndez Ferrín

Escritor

Uxio Novoneyra

Escritor

Alfredo Cid Rumbao

Historiador

Ricardo Carballo Calero

Escritor

2

1986

Anxel Fole

Escritor

3

1987

Xaquín Lourenzo-Xocas

Etnógrafo

4

1988

Carlos Velo Cobelas

Cineasta

5

1989

Xosé Neira Vilas

Escritor

6

1990

Manuel Maria Fernández Teijeiro

Poeta

7

1991

José Otero Abeledo

“Laxeiro”

Pintor

8

1992

Mesa para a defensa do galego en Asturias

Colectivo Cultural

9

1993

Xesús Alonso Montero

Profesor

10

1994

Milladoiro

Músicos

11

1995

Carlos Casares Mouriño

Escritor

12

1996

Manuel Colmeiro

Pintor

13

1997

Isaac Díaz Pardo

Polígrafo

14

1998

Francisco Fernández del Riego

Xornalista

Escritor

15

1999

José Angel Valente

Poeta

16

2000

Xaime Quessada

Pintor

17

2001

Luz Pozo Garza

Poeta

18

2002

Xohana Torres

Escritora

19

2003

Antón Tovar Bobillo

Poeta

20

2004

Acisclo Manzano

Escultor

21

2005

Amancio Prada

Cantante

22

2006

Virxilio

Pintor

23

2007

Manuel Lourenzo

Escritor

24

2008

Alfonso Sobrado Palomares

Xornalista

25

2009

Real Academia Galega

Entidade cultural

26

2010

Manuel Gallego Jorreto

Arquitecto

27

2011

Carlos Núñez

Músico

28

2012

Luís Tosar

Actor

29

2013

‘R’

Empresa

30

2014

Manuel Rivas

Escritor

31

2015

Centro Unión Orensana de la Habana

Entidade cultural

32

2016

Antonio Lourenço Fontes (Padre Fontes)

Etnógrafo

33

2017

Corporación Hijos de Rivera

Empresa

34

2018

Parlamento de Galicia

Institución

35

2019

Isabel Blanco

Actriz

ACTO DE ENTREGA DO PREMIO “CELANOVA, CASA DOS POETAS”

2020

Luz Casal

Cantante

2021

Manuel García «Buciños»

Escultor

PROGRAMA PROVISIONAL

HORA

ACTO

11,00

Recepción do premiado e convidados na Praza Maior

. Alborada

11,30

Ofrenda floral diante do monumento de Celso Emilio Ferreiro:

. Presentación do acto e palabras de recibimento
. Colocación do ramo de flores diante do monumento de Celso Emilio Ferreiro
o Intervención musical

. Intervencións de lembranza de Celso Emilio Ferreiro
. Recital de poemas de Celso Emilio e Curros Enríquez
. Intervención musical

12,00

Entrega do premio.

. Mesa:
o Apertura do acto por parte do Presidente da Fundación
o Lectura da acta por parte do Secretario da Fundación
o Entrega do premio
o Sinatura do premiado no libro de honra da Fundación
o Laudatio do premiado
o Responde o premiado
o Peche do acto